میوه توت مانند آزمایش اختراع خودکشی هوش مصنوعی

میوه توت مانند: آزمایش اختراع خودکشی هوش مصنوعی اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا مملو از القاء و ایجاد تهدیدی ساختگی از کشور عزیز

سخنگوی وزارت امور خارجه در تصویر العمل به انتشار استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا، گفت: سراسر متن استراتژی امنیت ملی آمریکا که به وسیله دولت ترامپ انتشار یافته هس

استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا مملو از القاء و ایجاد تهدیدی ساختگی از کشور عزیز

قاسمی: استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا مملو از القاء و ایجاد تهدیدی ساختگی از کشور عزیزمان ایران و کاملا محکوم است

عبارات مهم : امنیت

سخنگوی وزارت امور خارجه در تصویر العمل به انتشار استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا، گفت: سراسر متن استراتژی امنیت ملی آمریکا که به وسیله دولت ترامپ انتشار یافته هست، مملو از تلاش بی حاصل تهیه کنندگان آن جهت القاء و ایجاد تهدیدی ساختگی از کشور عزیزمان ایران بوده و کاملا مردود و محکوم است.

به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی افزود: آنچه در این متن نامتعارف و تهی از هرگونه خردورزی و واقع نگری تصویر شده است هست، چیزی جز تکرار و واگویه کردن ادعاها، اتهامات و توهمات بی پایه و اساس معدود کشورهای متوهم منطقه ای و در آمریکا نیست. مفاد بی منطق این روش ناموزون و یک سویه به خوبی نشان می دهد که دولت این کشور در تدوین این استراتژی در پی فرافکنی چالش ها، ناکامی ها و معضلات خودساخته ای است که در بعد داخلی و بین المللی همواره با آن روبه رو بوده و در یک سال گذشته، بیش از پیش واقعیت های خود را نمایان ساخته است.

استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا مملو از القاء و ایجاد تهدیدی ساختگی از کشور عزیز

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: آنچه که آمریکا به عنوان تهدیدات تخیلی و ادعایی این کشور با آن روبه روست، بیش از هر چیز ناشی از سیاست ها، رفتارها و عملکرد پر اشتباه دولتمردان و سیاستمداران این کشور طی دهه های گذشته در قبال سایر ملت های جهان، بخصوص اشتباهات پرشمار آنان در منطقه ی حساس و استراتژیک غرب آسیا و خلیج فارس هست. به نظر می رسد دولتمردان آمریکا هنوز اراده ای جهت بازبینی در سیاست ها و رفتارهای خود، به خاص بازبینی در نگاه خود به دنیا و سایر ملت ها ندارند و به همین علت است که سیاست ها و رویکردهای مستقلانه ی بعضی از کشورها مانند کشور عزیزمان ایران را برنمی تابند و آن را خلاف منافع و امنیت ملی خود می بینند و تلاش می کنند با اصرار و پافشاری بیهوده بر رویکردهای از‌بین‌برده‌شده و تکراری، دنیا را همچنان در معضلاتی که بیش از هر چیز ناشی از سیاست های دولت های متفاوت آمریکاست، در تنگنا نگاه دارند.

قاسمی تصریح کرد: آنچه می توان در ارتباط با استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا بیان داشت، این است که روش نابخرادانه ی آمریکا بی شک دنیا را به سوی ناامنی هرچه زیاد و گسترش بی ثباتی و تروریسم سوق خواهد داد و بی توجهی جامعه بین المللی به ماجراجویی های مدیر جمهور این کشور باعث شده است است تا وی سیاست ها و نگاه خود به آینده را بر مبنای تهدیدات ساختگی و غیرواقعی استوار کند که قطعا دستاوردی جز ناکامی جهت این کشور در عرصه بین المللی و مناطق مورد توجه و تمرکز این کشور، نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در تصویر العمل به انتشار استراتژی تازه امنیت ملی آمریکا، گفت: سراسر متن استراتژی امنیت ملی آمریکا که به وسیله دولت ترامپ انتشار یافته هس

واژه های کلیدی: امنیت | ایران | سیاست | آمریکا | استراتژی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs