میوه توت مانند آزمایش اختراع خودکشی هوش مصنوعی

میوه توت مانند: آزمایش اختراع خودکشی هوش مصنوعی اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار بین الملل جوری می‌زنمت که گریه کنی!

از همان اول نبودم مرد صبر و حوصله/ دوستان و دشمن های را ناشکیبا می زنم/ در مجالس پیش می آید که از خوشمزه گی/ ناگهان دیدی که حرف زشت و بی جا می زنم…

جوری می‌زنمت که گریه کنی!

جوری می زنمت که گریه کنی!

عبارات مهم : همراه

از همان اول نبودم مرد صبر و حوصله/ دوستان و دشمن های را ناشکیبا می زنم/ در مجالس پیش می آید که از خوشمزه گی/ ناگهان دیدی که حرف زشت و بی جا می زنم…

ترامپ خطاب به معاون اوباما: طوری می زنمت که گریه کنی!

جوری می‌زنمت که گریه کنی!

هر که شد همراه با من می شوم همراه او

ورنه با مشت و لگد یکریز او را می زنم

هیچ فرقی هم ندارد کیست یا اینکه کجاست

از همان اول نبودم مرد صبر و حوصله/ دوستان و دشمن های را ناشکیبا می زنم/ در مجالس پیش می آید که از خوشمزه گی/ ناگهان دیدی که حرف زشت و بی جا می زنم…

چون که هر کس را بخواهم بی محابا می زنم

این لگد حالا شده است عادت جهت من که چون

طبق عادت من به هر جنبنده تیپا می زنم

می رسد گویا نژاد من به چنگیز مغول

غالبا مانند راه و رسم یاسا می زنم!

جوری می‌زنمت که گریه کنی!

روی حرف من اگر حرفی زند روزی کسی

فحش می بندم به نافش یکسره٬ یا می زنم

می کنم کاری که از کرده پشیمانش کنم

از همان اول نبودم مرد صبر و حوصله/ دوستان و دشمن های را ناشکیبا می زنم/ در مجالس پیش می آید که از خوشمزه گی/ ناگهان دیدی که حرف زشت و بی جا می زنم…

از جهات مختلف٬ از عرض و پهنا می زنم

از همان اول نبودم مرد صبر و حوصله

دوستان و دشمن های را ناشکیبا می زنم

در مجالس پیش می آید که از خوشمزه گی

جوری می‌زنمت که گریه کنی!

ناگهان دیدی که حرف زشت و بی جا می زنم

چون جهت من ندارد حرف مردم ارزشی

گاه٬ دست خود به کار فسق و فحشا می زنم

بعد هم دیدم اگر شد مایه شرمندگی

محض خنده با رقیبان حرف حاشا می زنم

نیستم اهل تعارف یا تعامل با رقیب

یک اگر خوردم٬ یقین دانید صد تا می زنم …

مجید مرسلی

واژه های کلیدی: همراه | خوشمزه | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs